List do Rodziców

Drodzy Rodzice,

      Mieszkańcy Osiedla oraz Żółkowa, zastanawiający się nad wyborem szkoły dla swojego dziecka, zachęcamy Państwa do wzięcia pod uwagę naszej sugestii, aby zapisać dzieci do naszej szkoły – Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaśle, szkoły z ponad stuletnią tradycją, w której uczyli się i wychowywali nasi rodzice, dziadkowie…; szkoły, która nie tylko jest niezbędną placówką kulturalno-oświatową, ale również istotnym elementem tożsamości całej naszej lokalnej społeczności.

      Przemawiają za tym niewątpliwie również czysto praktyczne korzyści, jak to, że dzieci mają blisko do szkoły; starsze mogą uczęszczać do niej samodzielnie, pieszo bądź na rowerze, oszczędzając tym samym czas i wydatki z domowych budżetów. Ponadto, co wydaje się bardzo ważne z dydaktycznego punktu widzenia, możliwość uczenia się w nielicznych klasach, sprawia, że uczniowie nie są anonimowi, mają więcej czasu na opanowanie materiału; a drugiej strony – nauczyciele mogą łatwiej dotrzeć do ich świadomości, poświęcić im więcej czasu i spojrzeć na proces ich kształcenia się i wychowania z bliższej perspektywy, w której liczy się po prostu – dziecko, a nie pozycja jego rodziców czy inne, „pozaszkolne” względy.

      Należy jednak przede wszystkim uwzględnić fakt, że dzieci pochodzące z tej samej, niewielkiej miejscowości często znają się z sobą nawzajem jeszcze przed pójściem do szkoły, niejednokrotnie są to znajomości sąsiedzkie, co utwierdza w nich poczucie bliższej wspólnoty, szczególnej więzi koleżeńskiej, wzajemnej pomocy, o co niewątpliwie trudniej w dużych, przepełnionych szkołach, gdzie czują się nierzadko zagubione. To tutaj jest ich dom rodzinny, mała „pierwsza” ojczyzna, to tu zapuszczają korzenie, tu będą wracać wspomnieniami. A jakie będą te wspomnienia, czy będą tu mieć przyjaciół i znajomych, czy to tu będzie ten ich magiczny kawałek świata, w którym się wszystko zaczęło, to już w znacznej mierze zależy od Was.

      Zdajemy sobie sprawę, że gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, rodzice pragną mu zapewnić jak najlepsze warunki. Te pierwsze doświadczenia są bardzo ważne – od nich będzie zależeć późniejszy stosunek dziecka do nauki, postrzeganie własnej osoby i wiara we własne siły. Dlatego może warto się zastanowić, czy to nie poczucie bezpieczeństwa, znajomość miejsca, bliskość rodziny i przyjaciół nie da dziecku najlepszego startu w dorosłe życie.

                          Z  poważaniem
              Uczniowie, Rada Rodziców i Nauczyciele
               Szkoły Podstawowej Nr 7 w Jaśle