Nauczanie hybrydowe w kl. IV-VIII

Ogłoszenie

1. Od 17 do 30 maja 2021 r. w kl. IV-VIII zajęcia realizowane będą w systemie hybrydowym według harmonogramu podanego w dzienniku elektronicznym.

2. W dniach 25-27 maja 2021 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty, są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII.

3. Od 31 maja 2021 r. powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy uczeń lub jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Mariola Ślawska

Dyrektor Szkoły