Oddział przedszkolny pracuje bez zmian

Szanowni Państwo

Informuję, że oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle pracuje bez zmian, tj.
– od 7.45 nauczyciel rozpoczyna dyżur i dzieci mogą się schodzić,
– od poniedziałku do czwartku zajęcia trwają do godziny 13.30, natomiast w piątek do godz. 13.00.

W związku z nauczaniem zdalnym od klasy I, od 9 listopada szkoła nie zapewnia opieki świetlicowej dla dzieci z oddziału przedszkolnego, dlatego proszę o wybieranie dzieci po zakończeniu zajęć w oddziale przedszkolnym.

Z poważaniem

Mariola Ślawska