Podsumowanie akcji „Razem na święta”

Dzięki ofiarności społeczności szkolnej uczniów i rodziców podczas kiermaszu szkolnego pozyskaliśmy środki finansowe, które pozwoliły nam na zakup środków czystości dla jasielskiego hospicjum. Nasze wolontariuszki z klasy VI i VIII wraz z opiekunami odwiedziły przed Bożym Narodzeniem pacjentów tej placówki, złożyliśmy życzenia , wręczając przygotowane przez dzieci lampioniki oraz kartki świąteczne. Przyjęto nas z dużą radością.

Tuż przed świętami uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego odwiedzili 15 osób samotnych na naszym osiedlu, składając życzenia bożonarodzeniowe.

Udało nam się zebrać produkty żywnościowe na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących.

Przekazaliśmy je do oddziału Caritas, działającego przy naszym Kościele pw Św. Faustyny Kowalskiej. Paczki trafiły do rodzin przed świętami.

Nasi uczniowie bardzo chętnie brali udział we wszystkich wspomnianych akcjach. Podzielili się sercem z innymi. Chcemy nadal kontynuować w przyszłości nasze cele.

Życzymy wszystkim w Nowym 2020 Roku dużo zdrowia, ciepła rodzinnego i pomyślności.

Szkolne Koło Wolontariatu