Witaj Zbawicielu – „jasielska” kolęda

Polskie kolędy należą do najpiękniejszych na świecie śpiewów bożonarodzeniowych. Najstarsze pochodzą z XV w. Wiele z nich nie przetrwało w żywym repertuarze zbyt długo, ale są takie, które śpiewamy w polskich kościołach już ponad 400 lat. Warto zauważyć,
że obok pieśni maryjnych właśnie kolędy są najbardziej znane i śpiewane przez wiernych.

Wśród kolęd znajdujemy dostojne pieśni, zawierające głębokie treści teologiczne ujmujące w poetyckiej formie dogmatyczną prawdę o Wcieleniu, np. kolęda Bóg się rodzi
z tekstem F. Karpińskiego utrzymana w rytmie poloneza. Inne ukazują nastrój żywiołowej radości, towarzyszącej całemu stworzeniu (Dzisiaj w Betlejem, Chrystus Pan się narodził). Osobliwą grupę kolęd stanowią kołysanki, odznaczające się swoistym liryzmem i bogactwem subtelnego uczucia (Lulajże Jezuniu, Jezus Malusieńki, Gdy śliczna Panna...) I wreszcie pastorałki. Ich charakterystyczną cechą  jest skoczna melodia, utrzymana w ludowym tanecznym rytmie, a treścią – opowiadania o pasterzach śpieszących z darami do Bożego Dziecięcia (Oj Maluśki, Do szopy hej pasterze, Przy onej górze…)

Pomimo swej prostoty, kolędy są utworami o niezaprzeczalnych walorach artystycznych, tak poetyckich jak muzycznych, posiadającymi wewnętrzną moc, która pozwoliła im przetrwać stulecia i zachować swą aktualność do dziś. W okresie Bożego Narodzenia śpiewane są w kościołach podczas liturgii, wypełniają programy bożonarodzeniowych i noworocznych koncertów, śpiewane są przy choince w gronie rodzinnym, towarzyszą tradycyjnej wieczerzy wigilijnej.

Społeczność siódemki kolędowała podczas wirtualnych klasowych postników. Popłynęły pieśni, kołysanki i pastorałki. W tej naszej małej szkole jakość pracy i sprawność organizacyjna jest na poziomie, zaś klimat, jaki towarzyszy wszystkim działaniom, jest motywacją do pracy.

Na długie zimowe wieczory i uroczą atmosferę w promieniach kolorowych światełek od choinki proponujemy zaśpiewanie kolędy „jasielskiej” „Witaj zbawicielu”. Kolęda ta znana jest tylko w Jaśle i bliskich okolicach. Tekstu tej kolędy nie znajdziemy w książeczkach do nabożeństwa. Autorem tekstu i melodii jest prawdopodobnie p. Kraus, który przez długi okres czasu był organistą w jasielskiej Farze; zmarł w 1965 roku.

Oto słowa jasielskiej kolędy:

  1. Witaj Zbawicielu dziś nam narodzony

W stajence, w stajence.

W lichej szopie leżysz

na wiązce, na wiązce.

Które to siano Józef święty położył

z pokłonem bez miary w zimnym żłobie Tobie.

  1. Tyś Król nad królami i Pan nad panami,

Pan świata całego.

Józef i Maryja żywot swój wywodzą

z rodu królewskiego.

Ale ty obrałeś ubóstwo i w szopie

ukryłeś swe Bóstwo przed świata możnymi.

3.      Jezu mój miły, jakże Cię uczciły

te nieme bydlęta

przed żłobem klękając, parą ogrzewając

zziębnięte rączęta.

Bo Matka nie ma nic ciepłego, by mogła

ogrzać Syna swego Boga prawdziwego.