Podsumowanie I semestru 2019/2020

Na podsumowaniu pracy dydaktycznej nasi uczniowie otrzymali dyplomy za wzorową frekwencję, wzorowe zachowanie oraz dyplomy za udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Alfik”, ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy z języka angielskiego „Archimedes PLUS”. Pani Dyrektor pochwaliła uczniów za aktywny udział w akcjach charytatywnych członków : Szkolnego Koła Wolontariatu, PCK, SU. Życzyła owocnej pracy w nowym semestrze.