Spotkanie z policjantem uczniów klas I – III

Spotkanie z policjantem uczniów klas I – III odbyło się 13 września 2019 r.
Dzieci utrwaliły sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, jak mają się zachować wobec nieznajomych, a także, jak reagować na zagrożenie ze strony obcych zwierząt.
Każdy uczeń otrzymał od policjanta znaczek odblaskowy.