Uroczystości Odpustowe w Kościele Parafialnym

17 czerwca przedstawiciele SP nr 7 w Jaśle wraz z pocztem standardowym wzięli udział w Uroczystościach Odpustowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Uczestniczyli w sumie odpustowej połączonej z odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Prałatowi Janowi Gibale.