Podsumowanie realizacji programu „Spójrz inaczej” 2021/2022

Program „Spójrz inaczej” jest programem wychowawczo-profilaktycznym kierowanym do klas I – III szkoły podstawowej. Celem programu jest kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

Zajęcia w programie prowadzone są metodami aktywnymi, aby umożliwić uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń.

W czasie zajęć uczniowie mają okazję do dyskusji i tworzenia własnych postaw i systemu wartości.