Podsumowanie realizacji projektu edukacyjnego Uniwersytetu Dzieci w Klasie

Podsumowanie realizacji projektu edukacyjnego Uniwersytetu Dzieci w Klasie „Ekologia. Jak dbać o przyrodę?” w roku szkolnym 2021/2022

  • Projekt edukacyjny to cykl 8 lekcji składający się z zaproponowanych scenariuszy, dotyczących wybranej tematyki oraz materiałów, filmów edukacyjnych.

  • Projekt składał się z 2 etapówlekcji na rozgrzewkę, które integrowały dzieci i oswajały ich ze swoimi emocjami oraz 6 lekcji tematycznych – związanych z wiodącym tematem projektu. Zajęcia odbywały się nie tylko w klasie. Robiliśmy obserwacje w terenie, wykorzystując do pracy m. in. kompas, lupę.

  • Każdy uczeń biorący udział w projekcie nabył nowe wiadomości i umiejętności i otrzymał dyplom uczestnictwa w naszym projekcie.