Udział naszej szkoły w projekcie w zakresie wspomagania

Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle uczestniczy w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten polega na doskonaleniu u nauczycieli umiejętności w obszarze kompetencji nauczania poprzez eksperymentowanie, doświadczenie i wykorzystanie metod aktywizujących w nauczaniu i uczeniu się.