Podziwu godna liczba π

3,1415 to pierwsze cyfry liczby π, która corocznie 14 marca obchodzi swoje święto na całym świecie, w tym także w SP 7. Termin nie jest przypadkowy – nawiązuje do amerykańskiego zapisu daty 14 marca: 3,14.

Podziwu godna liczba π

Trzy koma jeden cztery jeden.

Liczba π (czytamy pi) jest niewymierna, to znaczy, że jej rozwinięcie dziesiętne ma nieskończoną sekwencję cyfr po przecinku. Na stronie www.math.edu.pl można znaleźć przybliżenie liczby π dokładnością do miliona miejsc po przecinku. Można wyszukać w rozwinięciu liczby π liczby coś znaczące, np. daty lub numery PESEL. Cyfra 4 występuje w tym rozwinięciu pojawia się 100230 razy, zero 99959 razy. Liczba pi pełni także wyjątkową rolę w polskiej i światowej poezji, jako bohaterka jednego z wierszy Wisławy Szymborskiej (z tomu „Wielka liczba”).