Program profilaktyczny APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Program profilaktyczny APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ to program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia realizowane w naszej placówce.

Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty?

Podczas spotkań wspólnie z uczniami zastanawiamy się, co jest ważne dla zdrowia emocjonalnego i dobrego funkcjonowania, dzieci tworzą i wyposażają swoje Apteczki. Uczymy dzieci optymizmu i radzenia sobie z przeciwnościami.

Program jest realizowany w bieżącym roku szkolnym w klasie 3. Nauczyciele – realizatorzy prowadzą zajęcia omawiając następujące zagadnienia:

  1. Apteczka skarbówjak leczyć rany duszy?

  2. Optymizmmyśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

  3. Przyjaźńokazuj miłość i przyjaźń!

  4. Kreatywnośćucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!

  5. Wytrwałość nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

  6. Zdrowie fizycznedbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

  7. Szczerośćnie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

  8. Życzliwośćpróbuj zrozumieć i wspierać innych!

  9. Wdzięcznośćokazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!

  10. Marzeniawyznaczaj sobie cele i podążaj za marzeniami!

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania w dzieciach umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również by odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Chcemy uczyć dzieci optymizmu, wiary we własne siły i umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.pozytywnaedukacja.pl