Rekrutacja do miejskich szkół podstawowych na rok 2021/2022 – tylko elektroniczna

W tym roku Miasto Jasło przeprowadza rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych wyłącznie w formie elektronicznej. Rodzice chcący zapisać swoje dziecko do wybranej szkoły muszą zalogować się na portalu rekrutacyjnym. Po zapoznaniu się z ofertą wszystkich dziewięciu placówek z terenu miasta, wybierają tę, która najbardziej im odpowiada. Rekrutacja trwa od 1 do 26 marca.

Tegoroczna rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona będzie po raz pierwszy przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Zapisy odbywają się na stronie: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo/ przy czym ważne jest, że w pierwszej kolejności do danej szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w jej obwodzie. Jeżeli rodzic nie zapisuje dziecka do szkoły obwodowej, wówczas wybiera trzy inne placówki w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W tym wypadku o przyjęciu decydować będzie liczba punktów uzyskana w rekrutacji. Szkoły (9 placówek) i ich obwody (nazwy ulic przynależnych do danego obwodu) znajdują się pod adresem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-xii-101-2019-z-dnia-24-czerwca-2019-r.html

– Nabór elektroniczny prowadzimy w tym roku po raz pierwszy, stad też, jeżeli rodzice będą mieli jakiekolwiek wątpliwości i pytania w tym zakresie, prosimy o kontakt z wybraną placówką, bądź też z Wydziałem Oświaty naszego urzędu – mówi Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Jasła.

Rekrutacja krok po kroku, czyli co należy zrobić:
– wejść na stronę: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo/
– zalogować się
– zapoznać się z ofertą placówek
– wybrać szkołę
– wydrukować i podpisać wymagane dokumenty
– dostarczyć je do wybranej placówki

Kryteria dotyczące rekrutacji (jednolite dla całego Miasta Jasła):
– dziecko mieszka na terenie Jasła
– dziecko jest samotnie wychowywane przez rodzica lub jest objęte pieczą zastępczą
– rodzeństwo dziecka uczęszcza do wybieranej szkoły lub przedszkola, a w przypadku zespołu szkół do jednej z placówek wchodzących w jego skład
– miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców jest na terenie Jasła

W przypadku wolnych miejsc planowana jest rekrutacja uzupełniająca.

Urząd Miasta w Jaśle