Szkolna akcja charytatywna na rzecz chorej Marysi

W dniu 26 października 2022 r. w naszej szkole została przeprowadzona akcja charytatywna na rzecz Marysi.
Celem akcji było:
– wdrażanie do udzielania pomocy ludziom potrzebującym;
– wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi;
– kształtowanie partnerstwa w działaniu.
Wszyscy uczniowie i rodzice zostali poinformowani o celu akcji bezpośrednio w szkole . W ramach naszych działań szkolni wolontariusze oraz chętni rodzice przygotowali ciasta na charytatywny kiermasz . Zgromadzone środki ze sprzedaży ciast zostały wpłacone konto chorej Marysi.
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy wsparli nasze działania.

Opiekunowie SKW i SU