Spotkanie z Policjantem „Bezpieczna droga do szkoły”

Spotkanie z Policjantem „Bezpieczna droga do szkoły”

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci poznają i przypominają sobie znaki drogowe i zasady, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic. W ramach edukacji w tym kierunku odwiedził nas dzielnicowy pan Radosław Bryś. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy II-III. Tematem pogadanki była „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusz przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcał do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Przestrzegał najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Przypomniał również o zasadach przechodzenia przez ulicę. Na zakończenie spotkania dzieci dostały od Pana policjanta książeczkę z rysunkami na omawiany temat.