Udział naszych uczniów w konkursie językowym

Konkursy stanowią jedną z form rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Przyczyniają się również do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin.
7 listopada 2022 r. uczniowie klas III, VI i VIII wzięli udział w teście językowym OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS z języka angielskiego.
Konkurs ten jest organizowany dla zwiększenia motywacji uczniów w poznawaniu języków obcych.

Cele Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS

– zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych;

– rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim;

 

– wzbogacenie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim.

Wyniki zostaną ogłoszone do 10 stycznia 2023 roku.