Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca w oddziale przedszkolnym SP 7