Wielkanocna Kartka Miasta Jasła

Zapraszamy do udziału w Konkursie Wielkanocnym w kategorii C – Wielkanocna Kartka Miasta Jasła. Konkurs plastyczny Wielkanocna Kartka Miasta Jasła adresowany jest do dzieci zamieszkałych w Jaśle oraz dzieci spoza terenu miasta, które uczęszczają do jasielskich szkół, w następujących kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.

Celem konkursu jest przedstawienie oczyma dzieci atmosfery Świąt Wielkanocnych oraz propagowanie kultywowania tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie wielkanocnej kartki, która wraz z życzeniami Burmistrza Jasła zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Jasła i rozesłana do samorządów, parlamentarzystów, instytucji i organizacji współpracujących z Miastem.

Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie kartki oddającej atmosferę Świąt Wielkanocnych. Odwoływać się powinna do tradycji świątecznych regionu oraz ogólnie do tematyki tychże Świąt. Każda praca powinna być wykonana samodzielnie i przedstawiać własną wizję dziecka. Praca może być wykonana techniką: rysunku, grafiki, kolażu, za pomącą pasteli. Może być namalowana dowolnie wybranym rodzajem farb. Prosimy o wyłączenie materiałów i elementów nietrwałych, wypukłych i tłustych, tj. plastelina, materiały sypkie. Preferowana kartka płaska, format kartki: A4, składana na pół. W kartkę konkursową należy wkomponować herb Miasta Jasła – wzór herbu dostępny jest na stronie internetowej na http://um.jaslo.pl/nasze-miasto/. Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora. Jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. Prace plastyczne zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi.