Zaproszenie do udziału w konkursie „Prawa dziecka moimi oczami”

Drodzy Uczniowie,

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka ustanowiony przez Komisję Praw Człowieka ONZ. Z tej okazji zapraszam serdecznie do udziału w konkursie plastycznym. Temat konkursu brzmi „Prawa dziecka moimi oczami”. Proszę o przesłanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką w formacie A3 lub A4 do dnia 26.11.2020r. Zdjęcie pracy należy przesłać na adres mailowy: ewabanas@onet.eu. Natomiast pracę będą zaprezentowane po przybyciu do szkoły, dlatego proszę o zachowanie ich.

Pomocna przy tworzeniu prac może być prezentacja przedstawiająca prawa dziecka.

http://sp7jaslo.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Prawa-i-obowiązki-dziecka.pdf

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższym regulaminie. Natomiast w razie pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu mailowego podanego powyżej. 

                                                                              Pozdrawiam, pedagog szkolny.

Regulamin konkursu plastycznego – „Prawa dziecka moimi oczami”
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 7 w Jaśle i uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie tej szkoły.

Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej uczniów.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
3. Zapoznanie uczniów z aktualnymi prawami dziecka.


Założenia organizacyjne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, wykonaną pracę. 3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię oraz klasę. Praca powinna być wykonana na kartce o formacie A3 lub A4 dowolną techniką.
5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.


Warunki Konkursu
1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 26.11.2020r.
2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.