Zawieszenie zajęć w przedszkolu od 29 marca do 11 kwietnia

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie oddziału przedszkolnego z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.