Olimpiada z języka angielskiego

W dniu 30 października 2019 r. uczniowie klas III-VIII przystąpili do Konkursu Językowego: OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS English Plus.
Cele konkursu to:
– zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych;
– rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim;
– wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim.
Uczniowie wypełniali testy w 5 kategoriach dla poszczególnych klas.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody.