Ostanie pożegnanie Czcigodnego śp. Ks. Prałata Jana Gibały

Ostanie pożegnanie Czcigodnego śp. Ks. Prałata Jana Gibały

„Jeśli śmierć nas czegoś uczy, to przede wszystkim tego, że na świecie liczy się nic poza miłością.”
Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego czcigodnego Księdza Prałata Jana Gibały. Naszego Przyjaciela, Przyjaciela Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle, nauczyciela, Orędownika, wieloletniego Proboszcza naszej Parafii i budowniczego tutejszego kościoła. Żegnamy człowieka niezwykle oddanego i zasłużonego dla Parafii, szkoły i środowiska lokalnego, wychowawcy kilku pokoleń, wieloletniego nauczyciela religii przez 28 lat, kierującego się przekonaniem, że „Szkoła, to po Kościele, drugie serce Parafii.”
Jego śmierć jest dla nas niebywałą stratą. Dziś pragniemy wyrazić Mu naszą ogromną wdzięczność i szacunek za pomoc i troskę o wspólne dobro, jakim jest szkoła, za wspieranie naszych działań, za zaangażowanie w rozwój i pomyślność szkoły.
Powołaniu kapłańskiemu poświęcił się całkowicie, wypełniając służbę ewangelizacji. Oddajemy Mu cześć za posługę katechety i proboszcza, za ogromny trud o wiarę, o wiarę, która stawia wymagania. Dziękujemy za odwagę stawiania tych wymagań a gdy trzeba było, upominania, zarówno na kazaniach jak i w wychowaniu młodego pokolenia. Był duszpasterzem, który na pierwszym miejscu realizował te wartości i żył według norm, które starał się przekazać innym. Jan Paweł II powiedział: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. By przedstawić obraz posługi naszego księdza prałata, możemy zmodyfikować słowa papieża i powiedzieć, że kierował się przesłaniem: „Wymagajcie najpierw od siebie, byście mogli wymagać od innych.” Swą pracą i postawą dał świadectwo, że wymagał przede wszystkim od siebie. Był kapłanem niezwykle skromnym, któremu na sercu zawsze w pierwszej kolejności leżało dobro kościoła, dobro szkoły i parafialnej wspólnoty, dla której bezgranicznie poświęcił większość swojego życia i oddał serce. Śp. Ksiądz Prałat Jan Gibała jest jedną z tych wyjątkowych i niezwykłych osób, które na zawsze zapisują się na kartach historii Parafii i szkoły. Będziemy pamiętać Go jako oddanego księdza, nauczyciela religii, proboszcza i gospodarza parafii, niezwykłego, wartościowego duszpasterza, a także wyjątkowego obywatela i mieszkańca naszego Osiedla. Odszedł wspaniały i gorliwy kapłan, człowiek wielkiego serca i ogromnej życzliwości. Swoim życiem i postępowaniem dokonał wielu osiągnięć, które pozostawił dla nas i przyszłych pokoleń. Stworzył wspaniały wzór godny naśladowania. Dla wielu z nas pozostanie niezapomniany. Zachowajmy Go we wdzięcznej i życzliwej pamięci. Choć dziś się żegnamy i jego odejście napełnia nas żalem i smutkiem to jesteśmy pełni wiary w to, że spotkamy się jeszcze w Domu Pana.
Powtarzając za Wisławą Szymborską

Nic dwa razy się nie zdarza
I nie zdarzy, z tej przyczyny
Zrodziliśmy się bez wprawy
I pomrzemy bez rutyny

Dyrekcja oraz cała społeczność Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle