Pamiętajmy o tych, co od nas odeszli

Z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych 29 października 2021 r. młodsi uczniowie naszej Szkoły zapalili znicze przy tablicy państwa Olgi i Andrzeja Małkowskich oraz pod dębem pamięci pana Bronisława Studnickiego. Starsi uczniowie natomiast udali się do lasu w Żółkowie na Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie zapalili znicze i chwilą ciszy oddali hołd poległym.