Warsztaty „Trening zachowań asertywnych”

Warsztaty „Trening zachowań asertywnych”

W naszej szkole w dniu 4 marca 2020 r. odbyły się warsztaty dla klasy VII i VIII na temat „Trening zachowań asertywnych”.

Podstawowe założenia programu – TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH

Ile znaczy TAK, jeśli nie potrafimy powiedzieć NIE?
W najprostszym znaczeniu asertywność to sztuka odmawiania, w szerszym zaś oznacz wyrażenie własnego zdania, uczuć, postaw bez agresji, z szacunkiem dla innych. Jak często powodem inicjacji alkoholowej lub innych ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, nie jest zła wola, ale raczej uleganie presji otoczenia? Bez kompetencji, jaką jest asertywność trudne, a czasem niemożliwe jest również owocne rozwiązywanie problemów w szkole, w domu, wśród rówieśników. Asertywność pozwala młodym osobom, wchodzącym w dorosłość, poznać samego siebie, a następnie podjąć dobre decyzje dotyczące m.in. przyszłej drogi zawodowej. Trening asertywności to profilaktyka uniwersalna, która skupia się na korzeniach problemów z używkami i innymi destrukcyjnymi postawami wśród uczniów. Chcemy wzmacniać postawę młodych ludzi. Asertywność może być rozwijana jedynie przez trening, nikt nie rodzi się asertywny.
Zazwyczaj bywamy zbyt ulegli lub zbyt roszczeniowi/agresywni. Asertywność pozwala na przedstawianie swojego zdania (w tym odmawianie), bez nadmiernego lęku i bez atakowania. Stąd też sprzyja budowaniu pewności siebie, jak i podnosi poczucie bezpieczeństwa w relacjach z innymi. Jedna z możliwych definicji asertywności, to umiejętność postępowania w zgodzie z samym sobą, nie pozwalając przy tym innym na naruszanie granic własnych i innych osób. W postawie uległej, stawiamy prawa innych ponad własne. W agresywnej naruszamy granice innych dla własnych celów. Przyznanie sobie i innym prawa do asertywności, pozwala chronić nadrzędne prawo swoje i innych do bycia sobą.
Na warsztatach zachowań asertywnych uczniowie nabywają praktyczne umiejętności prezentowania swojego zdania oraz odmawiania, dzięki czemu lepiej sobie radzą z presją rówieśniczą, nawiązują zdrowsze relacje oraz rzadziej sięgają po alkohol i środki psychoaktywne.. Ufają sobie i stawiają przed sobą śmielsze marzenia i cele. Trening – oznacza również, że warsztaty pozwalają nam pracować w bezpiecznych warunkach, jest przyzwolenie na błędy, uczymy się, dyskutujemy, ćwiczymy w scenkach. Podczas realizacji zajęć będziemy uczyć nauczycieli/wychowawców klas jak prowadzić takie warsztaty w przyszłości na godzinach wychowawczych. Uczestnicząc w zajęciach zdobędą wiedzę na temat zajęć, które mogą prowadzić samodzielnie w przyszłości, nabędą również umiejętności tworzenia kontraktów grupowych i skutecznych sposobów komunikacji. Po pierwsze: ASERTYWNOŚĆ

Korzyści/efekty programu:

Wiedza: Wiem, jakie zachowanie jest uległe, a jakie roszczeniowe. Do tego znam swoje granice bezpieczeństwa/bycia sobą. Wiem, czym jest manipulacja. Buduję własną wartość i pewność siebie więc nie ulegam stanom depresyjnych które zbliżają do używek.

Umiejętności: Potrafię odróżnić zachowania uległe i roszczeniowe od asertywnych. Umiem też zastosować poznane dziś techniki odmawiania jeśli ktoś proponuje alkohol czy narkotyki. Potrafią za pomocą słów i zachowania wyznaczyć swoje granice. Umiem wyrażać swoje emocje bez lęku i bez atakowania. Potrafię zdemaskować i obronić się przed manipulacją.

Postawa: Chcę stać się asertywna! Chcę bronić mądrze swoich granic i szczerze wyrażać swoje emocje. Nie pozwolę, aby ktoś mną manipulował.