Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wspólnie z GIS i MZ przygotowali wytyczne dla szkół.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.

http://sp7jaslo.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych.pdf