Udział uczniów klasy VI w konkursie „English is easy”

26 lutego 2020 r. uczniowie klasy VI brali udział w konkursie z języka angielskiego „English is easy”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 12 w Jaśle.

Głównym celem konkursu English is easy jest sprawdzenie wiedzy uczniów w zakresie angielskiego słownictwa i zwrotów leksykalnych. Materiał obejmował czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki, przyimki angielskie oraz podstawowe związki frazeologiczne, a także elementy wiedzy z dziedziny kultury Zjednoczonego Królestwa.