Udział w programie profilaktycznym,, Stop dla Alkoholu”

Nasza szkoła bierze udział w programie profilaktycznym pt. ,, Stop dla Alkoholu” prowadzonego przez oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, w którym biorą udział uczniowie klas VII i VIII.

W związku z tym w naszej szkole odbędzie się I etap szkolny konkursu na najciekawszy , tematyczny plakat ( dowolną metodą ) o tematyce przeciwalkoholowej. Najlepsze 3 prace plastyczne wyłonione przez komisję szkolną zostaną zakwalifikowane do etapu rejonowego. Zachęcamy uczniów do udziału w tym projekcie, gdyż najlepsze prace będą nagradzane.

Prace proszą składać do p. M. Korczykowskiej lub do p. K.Bory do dnia 16 kwietnia.

Opiekun PCK